Cerca Guiada

Denominacions d'Origen

Cellers

Maridatges

Llistat de vins i preus

Sangenís i Vaqué

DOQ Priorat

Sangenís i Vaqué Lo Coster Blanc, Blanc
Lo Coster Blanc
Sangenís i Vaqué Lo Bancal de Garnatxa, Negre
Lo Bancal de Garnatxa


Al 1978 Pere sangenís i Conxita vaqué van començar a plantar les vinyes a les nques del Pere al ter- me de Porrera, a la d.o.q. priorat. Sabem que aquestes terres havien pertangut a la branca materna de la seva família —monlleó— des d’abans del 1700 i que principalment s’hi cultivava vinya. De fet, a principis de segle es va intentar embotellar
a les cases principals del Priorat però el projecte no va dur-se a terme degut a que l’època era molt con ictiva social i econòmicament. Al 1979 Pere i Conxita van començar a elaborar a la bodega de la Plaça Catalunya, l’antic celler de Josep Simó, l’avi de la Conxita, el qual va ser elaborador i comerciant de vi des de 1886 ns la seva mort.

En aquest celler el Pere ha elaborat du- rant aquests anys els nostres vins combinant la tradició amb les noves tendències. Les lles, Maria i Núria San- genís comparteixen amb en Pere la res- ponsabilitat d’elaborar uns grans vins.
Les vinyes es troben situades al terme de Porrera, dins de la D.O.Q. Priorat,
plantades en feixes i costers, formats per la famosa “Llicorella” (sol d’esquis- tos pissarrosos). Els sòls molt pobres juntament amb un clima sec (450 mm) facilita una mínima producció i per tant una màxima qualitat.

Sangenís i Vaqué